ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် COVID – 19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု

ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် COVID – 19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု