(၁၂) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ ့ဆု(၂၀၁၇) အတွက်ဆုရသူစာရင်း