(၂၂) ကြိမ်မြောက် သုတေသနညီလာခံ ဖွင့်ပွဲဖိတ်စာ

(၂၂) ကြိမ်မြောက် သုတေသနညီလာခံ ဖွင့်ပွဲဖိတ်စာ